İMAR İŞLERİ
Geri
2019-07-26

1-Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak. 


2-Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak. 


3-Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek.


 4-Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak. 


5-Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek. 


6-Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak. 


7-Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak. 


8-Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.